Skip to main content

Ubiquinon eller Ubiquinol spiller det i grunden nogen rolle?

Ubiquinon eller Ubiquinol spiller det i grunden nogen rolle?Lige siden stoffet coenzym Q10 blev opdaget i 1957, har forskere været optaget af dette fascinerende næringsstof, fordi det tilsyneladende spiller en så vigtig rolle for menneskets helbred. Et andet ord for coenzym Q10 er ”ubiqinon”, hvilket hænger sammen med stoffets værdi for hele kroppen. ”Ubi” betyder kort og godt ”allevegne”. I 2006 forsøgte man at markedsføre en ny form for CoQ10, som hed ”ubiqinol”. Dygtige marketing-folk forsøgte at lancere dette som en ny og forbedret CoQ10-kilde, som kroppen angiveligt kunne optage lettere, og som skulle virke bedre end ubiqinon. Både forbrugere og forskere blev forvirret over dette og begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den traditionalle form for CoQ10 – nemlig ubiqinon – selvom denne form af stoffet havde været solgt og anvendt i forskning igennem alle år.

Dyrere og mindre stabil

Er der i grunden nogen forskel? Er ubiqinol bedre end ubiqinon? Der findes faktisk ikke meget information om dette og for at være helt ærlig, er der ikke rigtig nogen, der ved det. Den eneste kendte forskel på de to varianter udover deres farve (ubiqinol er mælkehvid, hvorimod ubiqinon er gulligt) er at ubiqinol er en dyrere råvare at fremstille og samtidig mindre stabil rent biokemisk end ubiqinon.

Ingen forskel

Netop fordi ubiqinol koster mere at fremstille, er det dyrere for forbrugere at købe og for forskere at anvende i undersøgelser. Ironisk nok veksler CoQ10 imellem ubiqinon- og ubiqinol-formen i kroppen. Denne omveksling foregår konstant som led i stoffets biologiske funktion. Dette indebærer, at hvis man indtager ubiqinol, omdannes det til ubiqinon – og vice versa. Det er ligegyldigt, hvilken form af stoffet man indtager.

 • Ubiqinon (oxideret form) er vigtig for CoQ10s rolle i cellernes energiomsætning (ATP-dannelse)
 • Ubiqinol (reduceret form) er vigtig for CoQ10s rolle som antioxidant

Afhængig af om CoQ10 findes i blodet og lymfevæsken eller inde i cellernes mitokondrier, skifter stoffet til den form, som behøves i den aktuelle sitaution. I blod og lymfevæske fungerer CoQ10 primært som antioxidant, hvorimod stoffet understøtter energistofskiftet i mitokondrierne.

Her er nogle grundlæggende kendsgerninger, som kan sætte tingene lidt i perspektiv:

Det er ubiqinon, som er anvendt i størsteparten af undersøgelser

 • Der er udført tusinder af videnskabelige forsøg med CoQ10. Kun ganske få er foretaget med ubiqinol. Størsteparten af forskningen er lavet med ubiqinon
 • Den nyeste landvinding indenfor Q10-forskning er en undersøgelse (Q-Symbio), der viste 43% lavere risiko for at dø af hjerte-relateret sygdom hos hjertesvigtpatienter, som fik tilskud af CoQ10. I dette forsøg anvendte forskerne ubiqinon.
 • En anden undersøgelse (KiSel-10), som blev offentliggjort for næsten to år siden, viste en 54% lavere dødelighed hos ældre mennesker, der fik tilskud af CoQ10 (og selen). Denne undersøgelse er ligeledes udført med ubiqinon

Ubiqinol er mere sårbar overfor iltning (oxidation)

 • Ubiqinol er reduceret, og derfor er stoffet mere modtageligt overfor iltning (oxidation). Det er tilmed et problem at bevare ubiqinol i sin ikke-oxiderede form i kapslerne, eftersom det rent teknisk er vanskeligt at beskytte stoffet mod at blive oxideret.
 • Ubiqinol er mælkeagtig hvid, hvorimod ubiqinon er gulligt i farven. Den bedste måde at teste, om det virkelig er ubiqinol, der findes inde i kapslen, er ved at prikke hul og klemme indholdet ud. Hvis det er gulligt, er der en risiko fro, at det er oxideret og har ændret form til ubiqinon. Hvis det er tilfældet, har man ikke fået, hvad man har betalt for.

Ubiqinol og ubiqinon optages akkurat lige godt i kroppen

 • Uanset hvilken form stoffet har, optages CoQ10 igennem tarmvæggen. Når det først er inde i kroppen, veksler det imellem de to former (ubiqinon og ubiqinol).
 • CoQ10 er i forvejen et stof, som kroppen har svært ved at optage, eftersom det optræder i krystalform. Kroppen kan ikke optage krystaller, så CoQ10 skal først nedbrydes til molekyler, som kan passere igennem tarmvæggen.
 • Det er kun lykkedes ganske få CoQ10-producenter at udvikle en formel, som sikrer optimal optagelighed af aktivstoffet. Det præparat, som har bedst dokumentation for sin optagelighed, indeholder ubiqinon. Det specifikke præparat blev anvendt i såvel Q-Symbio som KiSel-10 undersøgelserne netop på grund af den dokumenterbare og pålidelige bio-tilgængelighed, kvalitet og sikkerhed.
 
 Ubiqinol og ubiqinon optages akkurat lige godt i kroppenPå grund af de massive markedsførings-kampagner for ubiqinol føler mange mennesker sig i tvivl om, hvilken form for CoQ10 de skal sætte deres lid til. Det hele er beskrevet ganske godt i nyhedsbrevet ”Coenzyme Q10 Facts or Fabrications”, som er skrevet af en gruppe førende eksperter på området. I dette nyhedsbrev omtaler de markedsførings-kampagnerne som ”falske” og ”vildledende” og argumenterer for, at de i virkeligheden kun har skabt unødig forvirring omkring CoQ10. Eksperterne gør samtidig et nummer ud af at nævne, at fordi CoQ10 let kan skifte fra den ene form til den anden og omvendt, giver det mest mening at anvende den billigste form af stoffet, som er ubiqinon. En anden ting, som fortjener en kommentar på vejen, er at ubiqinol er mere ustabil og har en tendens til at skifte tilbage til ubiqinon inde i kapslen.

Konklusion

 • Der er udført betydeligt mere forskning med ubiqinon end med ubiqinol
 • Der er ingen forskel på ubiqinol og ubiqinon, når det gælder stoffernes optagelighed i kroppen
 • Ubiqinon og ubiqinol veksler imellem sine to former i kroppen. Det eneste, som spiller en rolle er, hvor godt stofferne optages i tarmsystemet
 • ICQA (International Coenzyme Q10 Association) anvender en formel med ubiqinon som videnskabelig reference-præparat
 • Ubiqinol koster mere at fremstille end ubiqinon og er derfor dyrere at anvende både for forbrugere og forskere


Kilder:

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U.
Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6
Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, Dolliner P, Filipiak KJ, Pella D, Alehagen U, Steurer G, Littarru GP; Q-SYMBIO Study Investigators.
JACC Heart Fail. 2014 Sep 25. pii: S2213-1779(14)00336-9. doi: 10.1016/j.jchf.2014.06.008.