Skip to main content

Antioxidanter kan skydda celler mot farliga miljögifter

Antioxidanter kan skydda celler mot farliga miljögifterAntioxidanter som C-vitamin kan motverka förgiftning av krom 6. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Experimental Biology. Krom 6 används i industrin för många ändamål. Allvarliga förgiftningssymptom som cancer belystes bland annat i filmen ”Erin Brockovich”, som är baserad på en sann historia. Nu hävdar danska forskare att gränsvärdena för krom 6 är satta allt för högt och att det inger en känsla av falsk trygghet. Därför måste vi så långt det går undvika krom 6 och skydda oss med antioxidanter. Däremot måste vi ha krom 3, som är viktigt för blodsockret.

Uppgifter från ett antal dricksvattenprover i USA har visat att krom 6, även kallat hexavalent krom, förorenar vattenförsörjningen till mer än 200 miljoner amerikaner i alla 50 delstater. Gränsvärdet för krom 6 i dricksvatten är nu under övervägande av U.S. Environmental Protection Agency.
I Danmark har man med jämna mellanrum också hittat krom 6 i grundvattnet, särskilt utanför industriområden. Man kan också andas in krom 6, och danska forskare varnar nu för att företagens gränsvärden är satta allt för högt och att det inger en känsla av falsk trygghet. Siffror från EU visar att cirka 900 000 européer är i kontakt med krom 6 i sitt arbete, däribland cirka 10 000 danskar. Man bör i allmänhet vara medveten om alla de olika föroreningskällorna och vara försiktig.

Krom 6 kan orsaka kontakteksem, cancer och andra hälsoproblem

Krom 6 är en oorganisk kromförening som används inom industrin till förkromning av metall, garvning av skinn, färgämnen (däribland den gröna tatueringsfärgen), träskydd osv. Föreningen är mycket giftig. Detta illustreras i filmen ”Erin Brockovich”, där Julia Roberts spelar en fattig advokatsekreterare som nagelfar en lokal fabrik. Det visar sig nämligen att avloppsvattnet innehåller krom 6, som leder till eksem, cancer och andra allvarliga hälsoproblem hos lokalbefolkningen. Filmen som baseras på en sann historia slutar med att advokatsekreteraren vinner det största privata ersättningsfallet i USA vid tidpunkten.

Ordet krom härstammar från det grekiska ordet chroma, som betyder färg, eftersom det bildar kemiska föreningar i många olika färger – däribland i så olika saker som aluminiumfälgar, röd rubin eller gröna tatueringar.

C-vitamin och antioxidant i grönt te skyddar mot krom 6

Den nya studien från Olivet Nazarene University i Illinois, USA, är den första i sitt slag där man har använt mänskliga celler för att testa effekten av krom 6 och huruvida antioxidanter kan skydda cellerna. Om de nya resultaten bekräftas ytterligare genom flera kliniska studier kan det i framtiden vara möjligt att använda antioxidanter som C-vitamin vid behandling av personer som förgiftats med krom 6. Detta kommer kunna minska risken för att utveckla cancer orsakad av miljögifterna.
I den aktuella studien utsatte forskarna två typer av mänskliga celler för olika koncentrationer av krom 6. Forskarna undersökte sedan den toxiska effekten för de båda celltyperna. Forskarna fann att toxiciteten kunde blockeras av C-vitamin och den primära antioxidanten i grönt te, som heter epigallokatekingallat.
I andra studier fann forskarna att krom 6 orsakade mutationer i bakteriernas DNA. Men dessa mutationer förekom inte när bakterierna behandlades med C-vitamin.
Resultaten av studierna pekar på att krom 6 frigör fria radikaler och toxiner via mekanismer som leder till oxidativ stress i cellerna. Behandling med antioxidanter som C-vitamin och epigallokatekingallat kan sålunda sätta stopp för de fria radikalernas aktivitet.
Vi bör först och främst äta en C-vitaminrik kost dagligen, eftersom det också bidrar med fiber och andra näringsämnen. RI är satt till 80 mg, men behovet ökas vid förgiftning. Vid val av tillskott är det i regel bäst med syraneutrala produkter som skyddar magen.

Krom 3 är viktigt för blodsockret och ämnesomsättningen

Krom 3, även kallat trivalent krom, finns i biologiskt material som växter och djur. Krom 3 anses vara ett livsviktigt näringsämne, eftersom det bidrar till en normal omsättning av kroppens näringsämnen och till att upprätthålla ett stabilt blodsocker.
Det finns olika former av krom 3, även i tillskott, och detta har en avgörande betydelse för effekten. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har således dragit slutsatsen att kromtillskott i form av kromjäst har ett upptag i kroppen som är upp till 10 gånger högre än de syntetiskt framställda kromprodukter som baseras på pikolinat och klorid.

Krom finns huvudsakligen i två olika former: Krom 6, som är giftigt, och krom 3, som ingår i viktiga ämnesomsättningsprocesser. Därför är det viktigt att känna till skillnaden mellan de olika kromformerna.

Referenser

Experimental Biology. Antioxidants protect cells from harmful water contaminant. ScienceDaily 2019.

Lars Nørgaard Pedersen, Katrine Jo Andersen, Chris Kjær Jessen. Danske forskere advarer om regler for farligt stof. ”Folk kan få kræft – det må sige noget om denne sags alvor.” Berlingske 2019

Frede Jakobsen. Slam for farligt til markerne. Fyns Amts Avis 2004

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2951

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny Videnskab 2013

  • Skapad