Skip to main content

Tilskud med fiskeolier til gravide giver større babyer og flere helsefordele

Tilskud med fiskeolier til gravide giver større babyer og flere helsefordeleOmega-3 fedtsyrerne er livsvigtige, da de indgår i opbygningen af cellemembraner og en lang række biokemiske funktioner. Under graviditeten er der et særligt behov for omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA af hensyn til barnets vækst og hjerneudvikling. Fiskeolier indeholder netop EPA og DHA, og tilskud i det tredje trisemester af graviditeten kan forlænge svangerskabet og øge fødselsvægten hos nyfødte. Det fremgår af et skandinavisk studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Nutrition. Studiet er i tråd med tidligere studier af gravide, hvor indtaget af fiskeolier kan reducere risikoen for tidlig fødsel og komplikationer som udviklingsforstyrrelser og dødsfald.

Fiskeolier indeholder de vigtige omega-3 fedtsyrer EPA og DHA, og tilskud svarende til 4 gram pr dag i tredje trimester kan føre til en gennemsnitlig forlængelse af graviditeten på to dage. Derudover er tilskud med fiskeolier forbundet med en fødselsvægt hos spædbørn, som i gennemsnit er 97 gram højere. Det fremgår af et nyt studie, som er udført af forskere fra Københavns Universitet, Göteborgs Universitet og Det Norske Institut for Folkesundhed.
Ifølge forskerne er studiet i tråd med tidligere studier, der viser, at tilskud med fiskeolier under graviditeten fører til en forlængelse af graviditeten og en øget fødselsvægt. Ifølge forskerne skyldes den øgede fødselsvægt som følge af tilskud med fiskeolier ikke kun den længere graviditet, men også andre faktorer. Således har DHA særlig betydning for opbygning af fostrets hjerne, nervesystem og øjne.

Tilskud med fiskeolier har særlig stor betydning under det andet og tredje trimester af graviditeten, hvor barnet og dets hjerne vokser så hurtigt.

Sundhedsmæssige fordele og besparelser på sundhedsområdet

Det nye studie understøtter de mange kendte sundhedsfordele ved at tage tilskud med fiskeolier under graviditeten. Disse sundhedsfordele fører også til store besparelser inden for sundhedssektoren.
Et studie fra Kansas University (KUDOS) har således vist, at tilskud med DHA (600 mg pr dag) i de sidste to trimestre af graviditeten førte til signifikante reduktioner i for tidlige fødsler. Dette kan medføre omkostningsbesparelser på 1.678 dollars pr spædbarn. Hvis man så trækker udgifterne på fiskeolier og rådgivning fra, bliver nettobesvarelsen på 1.484 dollars pr spædbarn.
Da der fødes omkring 4 millioner børn i USA hvert år, vil den samlede omkostningsbesparelse blive næsten 6 millioner dollars, hvis alle gravide tager tilskud med fiskeolier.

Ifølge forskerne er det uforsvarligt, hvis sundhedsmyndighederne ikke anbefaler tilskud med fiskeolier til gravide.

Det nye studies detaljer

I det nye studie fra Københavns Universitet, Göteborgs Univesitet og Det Norske Institut for Folkesundhed rekrutterede forskerne 736 kvinder, som var gravide i uge 22-26. Der var tale om et dobbeltblindet, randomiseret, kontrolleret studie, hvor den ene gruppe kvinder tog 4 gram fiskeolie om dagen, hvilket gav 2,4 gram omega-3 (55 % EPA og 37 % DHA). Den anden kontrolgruppe tog tilskud med olivenolie (omega-9), og begge grupper tog deres tilskud indtil en uge efter fødslen.
Som nævnt viste resultaterne, at tilskud med fiskeolier i det tredje trimester af graviditeten øger længden af graviditeten og barnets fødselsvægt. I fremtidige undersøgelser bør man ifølge forskerne fokusere mere på dosis og sammensætningen af de forskellige omega-3 fedtsyrer, hvad angår det overordnede potentiale til forbedring af barnets vækst og sundhed.
Den gravide kan dog sagtens tage tilskud med fiskeolier under hele graviditeten, da omega-3 fedtsyrerne også har betydning for moderens helbred og velbefindende.

I modsætning til fisk, der kan være forurenede med kviksølv, stilles der i Danmark krav om at fiskeolier er rensede. Fiskeolier bør også være kontrolleret for peroxidtal (iltning) og totox. Fiskeolier baseret på frie fedtsyrer, optages lettere i kroppen.

Referencer

R. Kofoed Vinding et al. Fish Oil Supplementation in Pregnancy increases Gestational Age, Size for Gestatilnal Age, and Birth Weight in Infants: A Randomized trial. The Journal of Nutrition. 2019

M Makrides, L Duley, SF Olsen. Fisk oil and other prostaglandin precursor supplementation during pregnancy for reducing pre-eclampsia, preterm birth, low birth weight and intrauterine growth restriction. Cochrane review, 2018

Wiley. Omerga-3 fatty acids reduce the risk of premature birth. ScienceDaily 2018

  • Oprettet den .