Skip to main content

Tillskott med krom till patienter med typ 2-diabetes

- plus förstadier och övervikt orsakad av instabilt blodsocker

Tillskott med krom till patienter med typ 2-diabetesTyp 2-diabetes är ett världsomfattande hälsoproblem förbundet med hjärt-kärlsjukdomar, ögonsjukdomar, njursjukdomar och amputationer. Många har förstadiet metaboliskt syndrom utan att veta om det. Tillståndet karaktäriseras bland annat av insulinresistens, där cellernas förmåga att stänga in socker i cellerna är nedsatt. Som ett resultat blir man inte mätt, och det finns därför en risk för att man intar alltför många sötsaker och andra snabba kolhydrater, som inte förbränns och istället lagras som fett. Många som kämpar med övervikt har alltså insulinresistens och instabilt blodsocker, vilket gör det svårare att stå emot sötsuget och ökar risken för typ 2-diabetes. I detta samband visar en meta-analys att tillskott med krom kan reglera blodsockret och vara relevant som kompletterande behandling för typ 2-diabetes. Tillskott baserat på kromjäst ger det bästa upptaget, och enkla kostförändringar förbättrar effekten på blodsocker, midjemått och vikt.

Det finns cirka 400 miljoner diabetesdrabbade världen över, särskilt typ 2, och siffran förväntas stiga till 592 miljoner år 2035.
Typ 2-diabetes karaktäriseras av en störd sockermetabolism och en progressiv försämring av bukspottkörtelns betaceller, som producerar insulin.
När vi har intagit olika kolhydrater som bröd, pasta, potatis, ris, chips, frukt, juice eller vitt socker, bryts det ner till glukos som tas upp i blodet som blodsocker. Det är insulinets uppgift att stänga in blodsockret i cellerna, så att en konstant energitillförsel uppstår. Men eftersom det finns en begränsning på den mängd glukos som kan cirkulera i blodet och hur mycket vi kan lagra, är det viktigt att omvandla bränslet på ett optimalt sätt.
Om du intar för många kolhydrater, och särskilt snabba, som har en enorm belastning på bukspottkörteln, ökar risken för insulinresistens över tiden, och cellernas förmåga att ta upp blodsocker blir nedsatt. Som ett resultat av detta producerar bukspottkörteln ännu mer insulin av dålig kvalitet, och den förhöjda insulinnivån är hälsofarlig eftersom den bland annat kan medföra:

 • Bristfällig förbränning av blodsocker (glukos).
 • Trötthet och många andra symtom när cellerna saknar energi.
 • Onormalt behov av snabba kolhydrater.
 • Överskott av kolhydrater som omvandlas till fettdepåer.
 • Viktökning och/eller mer bukfett.
 • Förlust av magnesium och större risk för högt blodtryck.
 • Levern bildar för många triglycerider och LDL-kolesterol.
 • Större risk för typ 2-diabetes.
 • Tendens till inflammationer.
 • Bildning av fria radikaler som orsakar oxidativ stress.

Skador på blodkärl och större risk för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

Typ 2-diabetes anses vara den största orsaken till åderförkalkning, däribland kranskärlssjukdom samt stroke, blindhet och njursjukdomar. Enligt epidemiologiska studier är risken att bli blind, få njursvikt och genomgå amputationer 20–40 gånger högre hos patienter med typ 2-diabetes jämfört med friska personer.
Det bör dessutom betonas att personer med förstadier av typ 2-diabetes redan löper en större risk för åderförkalkning och olika följdsjukdomar.
Enligt forskarna bakom meta-analysen finns det många åtgärder som kan reglera blodsockret genom olika mekanismer, och de undersökte närmare effekten av spårmineralet krom.

Fakta om typ 2-diabetes

 • Omkring 320 000 danskar har typ 2-diabetes.
 • Cirka 300 000 uppskattas ha förstadiet metaboliskt syndrom.Antalet personer med diabetes har mer än fördubblats sedan år 2000.
 • Cirka en tredjedel av alla diabetiker har hjärt-kärlsjukdomar.
 • Ökad risk för nervsjukdomen neuropati.
 • 4,5 procent har allvarliga ögonsjukdomar.
 • Dålig sårläkning som kan medföra allvarliga infektioner.
 • 1,2 procent har genomgått amputationer (en tå, en fot eller ett ben).
 • Diabetes kostar det danska samhället cirka 86 miljoner dagligen, och utgifterna stiger stadigt.

Kromtillskott till diabetespatienter verkar på flera fronter

Det är allmänt känt att krom är viktigt för omsättningen av makronäringsämnen (kolhydrater, fett och protein), effekten av insulin och möjligheten att upprätthålla ett normalt blodsocker.
Man antar att brist på krom kan orsaka insulinresistens och diabetes.
En del kliniska studier har genomförts om effekten av krom på förebyggande och behandling av insulinresistens och följdsjukdomen typ 2-diabetes. Men det saknas mer exakta studier om kromets effekt på cirkulationssjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. Eftersom de enskilda studierna inte har visat tillräckligt, valde forskarna att genomföra en meta-analys av 28 randomiserade kontrollerade kliniska studier.
Meta-analysen visade att tillskott med krom hade följande effekter:

 • Minskning av fast plasmaglukos (som ett tecken på bättre upptag).
 • Minskning av triglycerider, som är farliga för kretsloppet.
 • Högre nivå av HDL-kolesterol, som anses vara fördelaktigt.

Forskarna drog därför slutsatsen att tillskott med krom är relevant som kompletterande behandling för patienter med typ 2-diabetes.
Resultaten av meta-analysen publicerades i Molecular Nutrition and Food Research.

Visste du att högt kolesterol ofta beror på ett rubbat blodsocker och insulinresistens?

Vilken effekt har krom på insulin och blodsocker?

När vi har ätit eller druckit bör blodsockret som nämnts stängas in i cellerna, och insulinet fungerar som en nyckel. Det visar sig dessutom att insulinet fungerar mycket bättre när det är bundet vid en särskild kromförening. För då kan insulinet stänga in mer blodsocker i cellerna, och det kan jämföras med att köra längre på en och samma liter.
Krom bildar alltså grunden för ett optimalt glukosupptag, ett stabilt blodsocker, en längre mättnadskänsla och att behovet av överflödiga kalorier försvinner.

Kromets effekt på insulin, blodsocker och kretslopp

 • Förstärker effekten av insulin.
 • Främjar upptaget av glukos i nervceller, muskler och andra vävnader.
 • Främjar upptaget av glukos i hjärnans mättnadscentrum och dämpar på så vis hungersignaler.
 • Minskar blodets fettvärden.

Kromkällor och orsaker till krombrist

Krom finns i olika matvaror som mandel, bönor, nötter, fisk, kött, ägg och öljäst. Brist på krom i jorden ger näringsfattiga grödor, och modern raffinerad kost bidrar bara med små mängder.
När blodsockret faller för snabbt utsöndras cirka 20 procent av blodets krom med urinen, och när vi intar för många snabba kolhydrater blir kroppen därför dränerad på krom. Missbruk av stimulantia, stress och långvarig bantning kan också leda till krombrist.

Tillskott med kromjäst har den bästa effekten på blodsockret

Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har dragit slutsatsen att kromtillskott i form av kromjäst har ett upptag i kroppen som är upp till 10 gånger högre än de syntetiskt framställda kromprodukter som baseras på pikolinat och klorid.

Om du tar kromtillskott, så läs produktdeklarationen

För kromjäst kan tas upp tio gånger bättre än krompikolinat och kromklorid.

Andra användbara råd för att reglera blodsockret

 • Se till att du får tre hälsosamma huvudmåltider och eventuellt mellanmål.
 • Tänkt på att få en lämplig mängd protein till alla måltider.
 • Var inte rädd för fett, men välj hälsosamma, oförstörda fetter.
 • Välj grova, fiberhaltiga kolhydrater.
 • Ät mycket grönt med tonvikt på grönsaker.
 • Undvik eller begränsa intaget av socker, juice, saft och alkohol.
 • Undvik eller begränsa koffeinhaltiga drycker.
 • Se till att få en god nattsömn och undvik långvarig stress.
 • Kom ihåg träning och många mindre fysiska aktiviteter under dagen.
Kom ihåg att läsa produktdeklarationer, eftersom många livsmedel innehåller mycket socker som har många beteckningar.

Referenser

Huang H et al Chromium supplementation for adjuvant treatment of type 2 diabetes mellitus: Results from a pooled analysis. Molecular Nutrition Food Research 2017 og 2018

EFSA: Scientific Opinion on ChromoPrecise cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium from this source. EFSA Journal 2012

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny videnskab 2013

https://diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-i-danmark.aspx

GO GOOGLE

 • Skapad