Kostholdet og solen spiller en viktig rolle i utviklingen og behandlingen av schizofreni

mangel på ulike næringsstofferTidlige stadier av psykotiske sykdommer som schizofreni, er forbundet med mangel på bestemte næringsstoffer som vitamin D og folinsyre, det fremgår av en ny studie fra Australia. Forskerne peker også på nye måter å forebygge og behandle psykotiske sykdommer på, noe millioner av mennesker verden over, er berørt av.

Forskere fra Western Sydney University har systematisk studert mangelen på vitaminer og mineraler hos pasienter, som er behandlet for psykotiske sykdommer for første gang. Forskerne antar at tidlig diagnose og behandling av psykotiske sykdommer, som schizofreni, er avgjørende for videre behandling, og nå fokuserer de også på kosthold og individuelle kosttilskudd.

En psykotisk sykdom er en psykisk sykdom, der pasienten har hallusinasjoner eller vrangforestillinger.

Mer enn 21 millioner mennesker over hele verden rammes av schizofreni. Sykdommen begynner vanligvis i 15-30 årene. De alvorlige symptomene og den nedsatte livskvalitet, betyr at pasientene ofte dør 15 til 20 år tidligere enn resten av befolkningen.
Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom langsiktig schizofreni og mangel på forskjellige næringsstoffer som vitamin A, B, C og D. Ingen har, så langt, sett på de manglene som forekommer i de tidlige stadier av psykotiske lidelser.
Forskerne fra Western Sydney University innhentet 28 studier, hvor blodnivåene på seks vitaminer og 10 mineraler ble undersøkt på 2.612 deltakere. Alle deltakeres blodprøver ble vurdert rett etter den første psykotiske diagnosen av schizofreni, det vil si helt i begynnelsen av behandlingen og før pasientene fikk antipsykotisk behandling.

Mangel på vitamin D og folinsyre øker risikoen for psykotiske sykdommer og forverring av disse

Forskerne oppdaget, at tidlige stadier av psykotiske sykdommer henger sammen med stor mangel på essensielle næringsstoffer, og da spesielt lave blodverdier på vitamin D og folinsyre (B9-vitamin). Samtidig fant forskerne en sammenheng mellom de lave nivåene av disse næringsstoffene, og en forverring av mental og fysisk helse, hos pasienter med psykotiske sykdommer.
Forskerne fant ingen signifikant sammenheng mellom de andre vitaminer og mineraler. Dette kan imidlertid skyldes at disse næringsstoffene bare har blitt studert i noen få studier, og derfor er det behov for flere, eller større studier på dette området.

Kilder til folinsyre og årsak til mangler

Det er folinsyre i lever, kål og andre grønnsaker, nøtter, spirer, frukt og meieriprodukter. Mangler og dårlig utnyttelse kan skyldes ensidig kost, tarmflora, graviditet, røyking, alkoholforbruk, narkotika, medisin og p-piller.

 

Kilder til vitamin D og årsak til mangler

Sommersolen er den viktigste kilde til vitamin D og derfor er mange i underskudd hvis de ikke får nok sommersol eller tar tilskudd i vintersesongen. Ellers finner man vitamin D i torskelever, torskeleverolje og fet fisk, og mindre mengder i egg, avokado, oljer og fett fra meieriprodukter. Mangler og økt behov kan skyldes graviditet, mørk hud, aldring, overvekt, diabetes og kolesterolsenkende medisiner.

Tilskudd med målrettede næringsstoffer

Ifølge den nye studies leder, Joseph Firth, kan funnene bidra til at man foreslår kostnadsendringer i standardbehandlingen av tidlige psykotiske sykdommer, som for eksempel schizofreni. Psykotiske sykdommer som schizofreni, kan også skyldes genetiske og miljømessige faktorer. Det er ifølge Firth likevel viktig å erkjenne hvordan mangel på næringsstoffer, kan bidra til den dårlige fysiske og psykiske helse som ofte observeres hos ungdom med psykotiske lidelser. Det er også mulig at mangel på ulike næringsstoffer lettere kan utløse en psykotisk sykdom, om man allerede er genetisk disponert. Som den nye studien viser, kan manglene også forverre sykdommen. Firth foreslår derfor at tilskudd med målrettede næringsstoffer kan forbedre standardbehandlingen, selv om teorien ennå ikke er testet.

Referanser:

Nutritional Deficiencies and Clinical Correlates in First-Episode Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin. (2017)

Western Sydney University. Nutrition may play a key role in early psychosis treatment.
https://medicalxpress.com/news/2017-11-nutrition-key-role-early-psychosis.html

Pin It