Artiklar

Omega-3 kan lindra astma

- och omega-6 kan förvärra det

Omega-3 kan lindra astmaKostens innehåll av omega-3- och omega-6-fettsyror har motsatta effekter på astmans svårighetsgrad hos utsatta barn. Det tyder sålunda på att omega-3 hämmar astmans svårighetsgrad och att omega-6 ökar astmans svårighetsgrad. Detta framgår av en artikel publicerad i American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine. Det är också problematiskt att den moderna kosten ofta innehåller för lite omega-3 och för mycket omega-6. Men detta kan korrigeras genom kostförändringar och tillskott med fiskolja.

Pin It

Zink kan stödja förebyggande och behandling av urinvägsinfektion

Zink kan stödja förebyggande och behandling av urinvägsinfektionUrinvägsinfektion är en av de vanligaste bakterieinfektionerna, och tillståndet kan medföra allvarliga komplikationer som njurinfektion och blodförgiftning. Ett forskarteam från University of Queensland i Australien har nu hittat nya uppgifter kring zinkets roll för immunförsvaret, och hur zink hjälper de vita blodkropparna att bekämpa kolibakterier, som är den främsta orsaken till urinvägsinfektion. Kvinnor är mer utsatta än män, och de kan också vidta några enkla åtgärder som förhindrar att bakterierna sprider sig till urinvägarna.

Pin It

D-vitamin kan med framgång mätas i håret

- och ge en trovärdigare bild över tid

D-vitamin kan med framgång mätas i håretAlla kroppens celler behöver D-vitamin. Men brist är vanligt, och listan över sjukdomar det kan medföra växer stadigt. Enligt en ny studie från Trinity College i Dublin kan D-vitamin nu mätas i håret, och detta kan avslöja stora svängningar under året som inte framgår av vanliga blodprov. Forskarna ser därför en stor potential i den nya mätningen, som också kan användas på historiska populationer som de gamla egyptierna eller forntidsdjur som mammutar.

Pin It

Variant av B3-vitamin ökar produktionen av blodceller vid cancerbehandling

Variant av B3-vitamin ökar produktionen av blodceller vid cancerbehandlingForskare från Schweiz har funnit att man genom att komplettera kosten med en variant av B3-vitamin som heter nikotinamid ribosid kan öka produktionen av blodceller genom att förbättra deras stamceller. Detta kan hjälpa till att lösa allvarliga problem med blodbrist till följd av stamcellsbaserade terapier vid leukemi och aggressiva lymfom.

Pin It

K-vitaminets betydelse för ben, cirkulation, cancerförebyggande och blodsocker

K-vitaminets betydelse för ben, cirkulation, cancerförebyggande och blodsockerK-vitamin förekommer i olika former och har många biologiska funktioner. Den senaste forskningen är särskilt fokuserad på K2-vitamin, som är avgörande för kroppens kalciumfördelning, däribland uppbyggnad av ben och förebyggande av åderförkalkning. K2-vitamin är också viktigt för en rad proteiner som är involverade i energiomsättningen, blodsockret och förebyggande av cancer. Detta framgår av en större översiktsartikel som publicerats i tidskriften BioMed Research International. Även om brist på K-vitamin anses vara sällsynt tyder annan forskning på att brist på K2-vitamin är ganska vanligt på grund av förändrade kostvanor och kolesterolsänkande läkemedel. Så hur mycket K2-vitamin behöver vi egentligen?

Pin It

Diabetesläkemedel kan orsaka B-vitaminbrist

- och medföra allvarliga fysiska och psykiska sjukdomar

Diabetesläkemedel kan orsaka B-vitaminbristDiabetes 2 sprider sig som en epidemi, och behandling med metformin ökar risken för brist på B12- och B6-vitamin. Brist på de viktiga B-vitaminerna är bland annat förbundet med trötthet och kognitiva dysfunktioner som liknar demens. Det framgår av en studie som just publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Enligt en tidigare studie som presenterades i Glasgow under en konferens för endokrinologer bör patienter med diabetes 2, som tar metformin, rutinmässigt kontrollera sin nivå av B12-vitamin en gång per år eftersom det kan förhindra irreversibel skador på nervsystemet. Det bör även läggas fokus på B6-vitamin, som också påverkar hjärnan och nervsystemet.

Pin It

C-vitamin kan förkorta intensivvårdsinläggningar

C-vitamin kan förkorta intensivvårdsinläggningarSjukhusens intensivvårdsavdelningar tar hand om patienter som är kritiskt sjuka, och där får de övervakning och vård dygnet runt av olika specialister. Det säger sig själv att det är förbundet med många åkommor och ekonomiska kostnader. Nu visar en ny metaanalys att tillskott med C-vitamin på ett mycket billigt sätt kan minska patienternas tid på intensivvårdsavdelningarna med hela 8 procent. Detta beror på att C-vitaminet har många funktioner i kroppen, vilket också omfattar ett antal läkningsprocesser.

Pin It

Magnesiumtillskott plus B6-vitamin har en bättre effekt på svår stress än enbart magnesiumtillskott

Magnesiumtillskott plus B6-vitamin har en bättre effekt på svår stress än enbart magnesiumtillskottStress är förknippat med en rad olika fysiska och psykiska problem som huvudvärk, trötthet, spänning, sömnlöshet, halsont, förstoppning, influensaliknande symtom, depression och ångest. Stress är inte bara något som händer. Det är ett fysiologiskt tillstånd som påverkar hela kroppen och behovet av särskilda näringsämnen. Således har studier på människor och djur tidigare visat att tillskott med magnesium och B6-vitamin var för sig kan minska stressymtom. Nu har en grupp forskare i Frankrike genomfört en randomiserad studie, som för första gången visar att kombinationen av magnesium plus B6-vitamin till personer med svår stress och magnesiumbrist har en större effekt än enbart magnesiumtillskott.

Pin It

D-vitaminbrist skadar hjärnans struktur och hälsa

D-vitaminbrist skadar hjärnans struktur och hälsaForskare från Queensland i Australien har funnit hur D-vitamin är avgörande för hjärnans struktur och hälsa, och hur brist kan leda till dysfunktioner som förlust av kognitiva förmågor samt depression och schizofreni. Samtidigt antas det att över en miljard människor lider brist på D-vitamin. Det har enorma hälsokonsekvenser och kan bland annat hänga samman med den kraftiga ökningen av psykiska sjukdomar.

Pin It