Artiklar

Alkohol dränerar kroppen på C-vitamin

Alkohol dränerar kroppen på C-vitaminSvenskarna är ett folk som dricker mycket, och alkohol är en av de faktorer som påverkar folkhälsan mest. Det är välkänt att alkoholmissbruk påverkar levern och dränerar kroppen på B-vitaminer. En grupp forskare menar nu att alkoholmissbruk även dränerar kroppen på C-vitamin, och de eftersöker mer forskning då enkla tillskott sannolikt kan förbättra hälsan för alkoholmissbrukare. Det är också möjligt att tillskott med C-vitamin kan minska skadorna om man bara dricker för mycket under en kortare period. Detta framgår av en större översiktsartikel som publicerats i tidskriften BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Pin It

Medelhavskost och stabilt blodsocker kan minska utvecklingen av Alzheimers sjukdom

Medelhavskost och stabilt blodsocker kan minska utvecklingen av Alzheimers sjukdomAlzheimers sjukdom är den främsta orsaken till demens, och det visar sig att det sker förändringar i hjärnan årtionden innan sjukdomen kommer till uttryck. Det tyder samtidigt på att medelhavskost kan minska risken för några av de förändringar som indikerar tidiga stadier av sjukdomen. Detta framgår av en studie av den italienska neurologen Lisa Mosconi. Studiens resultat pekar därför på att vi kan göra mycket själva i förebyggandet av den utbredda sjukdomen genom att låta oss inspireras av medelhavskosten. Vi bör samtidigt lägga fokus på ett stabilt blodsocker och särskilda näringsämnen som stärker och skyddar hjärnan.

Pin It

Brist på D-vitamin ökar risken för depression

Brist på D-vitamin ökar risken för depressionEn ny stor studie från Irland har för första gången visat att personer över 50 år som lider brist på D-vitamin löper en mycket större risk att utveckla depression. Studien visade också att D-vitaminbrist är mycket vanligt i äldre åldersgrupper, och ett enkelt tillskott kan göra stor skillnad över tiden. Studiens resultat ligger i linje med tidigare studier som också kopplar brist på D-vitamin med en ökad risk för depression, inklusive vinterdepression. Det handlar på det hela taget om att vara välförsedd med D-vitamin året runt, eftersom det är viktigt för många processer i hjärnan och skyddar mot lokal inflammation som förknippas med depressiva tillstånd.

Pin It

Kostförändringar och särskilda tillskott förbättrar sädeskvaliteten och testosteronnivån

Kostförändringar och särskilda tillskott förbättrar sädeskvaliteten och testosteronnivånBarnlöshet drabbar ungefär vart sjunde par, och WHO betraktar det som ett globalt hälsoproblem. En viktig orsak är nedsatt sädeskvalitet, där danska, norska och tyska män har den sämsta kvaliteten i Europa. Försämrad sädeskvalitet kan bero på en ohälsosam livsstil, stress, tobak, stimulantia och hormonförstörande ämnen. Å andra sidan har forskare i Mexiko funnit att särskilda tillskott med zink, selen, Q10 och omega-3 har en positiv effekt på mängden av och kvaliteten på spermier. Annan forskning visar att zink och selen skyddar sädescellerna och påverkar nivån av könshormonet testosteron.

Pin It

Sambandet mellan nyföddas brist på D-vitamin och senare utveckling av schizofreni

Sambandet mellan nyföddas brist på D-vitamin och senare utveckling av schizofreniI många avseenden är det viktigt för barnets hälsa att den gravida mamman är välförsedd med D-vitamin. Nyfödda som lider brist på D-vitamin löper en ökad risk på hela 44 procent att utveckla schizofreni senare i livet, jämfört med nyfödda som är välförsedda. Detta framgår av en ny studie som har utförts av en forskargrupp från Danmark och Australien. Den viktiga kunskapen kan därmed bidra till att förebygga en del schizofrenifall. Forskarna rekommenderar därför mer fokus på att gravida ska få tillräckligt med D-vitamin.

Pin It

Magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitamin

Magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitaminDet är viktigt att få tillräckligt med D-vitamin till ben, immunförsvar, cancerförebyggande och så vidare, men om man lider brist på magnesium går den önskade effekten förlorad. Detta beror på att magnesium ingår i själva aktiveringen av D-vitamin, så att det kan göra nytta i kroppens celler och vävnader. Magnesium reglerar också blodets innehåll av D-vitamin, så att det höjs vid låga nivåer och sänks vid höga. Detta framgår av en ny studie från Vanderbilt University i USA. Enligt forskarna är denna kunskap viktig, eftersom det har funnits olika resultat avseende blodets D-vitaminnivå i förhållande till tarmcancer och andra sjukdomar. Eftersom magnesiumbrist är ett utbrett och förbisett problem har många svårt att reglera blodets D-vitaminnivå. Då riskerar man samtidigt att vitaminet förblir ineffektivt i förebyggandet av en mängd olika sjukdomar.

Pin It

Höga nivåer av särskilda näringsämnen i blodet är förbundet med bättre hjärnfunktion hos äldre

Höga nivåer av särskilda näringsämnen i blodet är förbundet med bättre hjärnfunktion hos äldreVi vill vara hälsosamma under hela livet, kunna ta hand om oss själva och undvika sjukdomar som demens. Kosten spelar här en stor roll, och blodets nivå av olika B-vitaminer, D-vitamin och omega-3 samt andra särskilda näringsämnen har ett direkt samband med hjärnans aktivitet och kognitiva funktioner. Detta framgår av en ny studie av äldre människor, publicerad i den vetenskapliga tidskriften NeuroImage. Samtidigt visar andra studier att brister på dessa näringsämnen är vanligt på grund av ensidiga kostvanor, läkemedel och brist på sol. Det kan få många hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenser om man inte agerar i tid och förser hjärnan med vitaminer, fettsyror och allt vad den behöver.

Pin It

Patienter med metaboliskt syndrom har behov av mer C-vitamin

Patienter med metaboliskt syndrom har behov av mer C-vitaminEtt högre intag av C-vitamin är viktigt för patienter med insulinresistens och metaboliskt syndrom, som är förstadier till typ 2-diabetes. Detta beror på att C-vitamin är en viktig antioxidant, som bidrar till att minska allvarliga skador på celler och kretslopp som orsakas av oxidativ stress. Detta har forskare anslutna till Oregon State University i USA kommit fram till. Men hur får vi tillräckligt med C-vitamin, och är massor av frukt och juice en bra eller dålig källa?

Pin It

Tillskott med krom till patienter med typ 2-diabetes

- plus förstadier och övervikt orsakad av instabilt blodsocker

Tillskott med krom till patienter med typ 2-diabetesTyp 2-diabetes är ett världsomfattande hälsoproblem förbundet med hjärt-kärlsjukdomar, ögonsjukdomar, njursjukdomar och amputationer. Många har förstadiet metaboliskt syndrom utan att veta om det. Tillståndet karaktäriseras bland annat av insulinresistens, där cellernas förmåga att stänga in socker i cellerna är nedsatt. Som ett resultat blir man inte mätt, och det finns därför en risk för att man intar alltför många sötsaker och andra snabba kolhydrater, som inte förbränns och istället lagras som fett. Många som kämpar med övervikt har alltså insulinresistens och instabilt blodsocker, vilket gör det svårare att stå emot sötsuget och ökar risken för typ 2-diabetes. I detta samband visar en meta-analys att tillskott med krom kan reglera blodsockret och vara relevant som kompletterande behandling för typ 2-diabetes. Tillskott baserat på kromjäst ger det bästa upptaget, och enkla kostförändringar förbättrar effekten på blodsocker, midjemått och vikt.

Pin It